Username Password
Forgot Password Registration
Chinese Movie Database
Related
Chinese Title (sp)
Chinese Title (td)
Title in pinyin
: tian1 long2 ba1 bu4 (2003)

TV Series Heaven Dragon The Eighth Episode (2003) (40 Episodes)

RegionMainland China
ColorColor
LanguagePutonghua
Film-TypeTV Series
Episodes40 Episodes
GenreMartial Arts /
SubjectLove / Martial Arts / Tian Long Ba Bu

Cast

Not according to credit sequence
Yang Rui (1) ...Zhong Ling
Gao Yuan2 ...Dao Bai Feng
Wang Luyao ...Madam Wang
Ruan Danning ...Gan Bao Bao
Li Yongyong ...Ruan Xing Zhu
Ma Yuke ...You Tan Zhi
Ji Chunhua ...Duan Yan Qing
Shi Lan ...Ye Er Niang
Li Yu (6) ...Nan Hai E Shen
Gao Zhao ...Yun Zhong He
Bayin ...Jiu Mo Zhi
Xiu Ge ...Feng Bo E
Zhao Yong ...Bao Bu Tong
Lü Shigang ...Duan Zheng Ming
Liu Liwei ...Ba Tian Shi
Ren Zewei ...Zhu Dan Chen
Zhang Hengping ...Zhu Wan Li
Xie Yuxin ...Li Qiu Shui
Wang Hui (5) ...A Bi
Zhou Bingqing ...Mei Jian
Zhou Yujie ...Zhu Jian
Wang Haizhen ...Meng Gu
Zhang Qian (5) ...Xiao Yuan Shan
Ren Wu ...Mu Rong Bo
E Busi ...Ye Lü Hong Ji
Jin Song ...He Lian Tie Shu
Sun Jiaolong ...Wan Yan A Gu Da
Zheng Shuang Zheng Shuang ...Yu Po
Xu Huanshan ...Xiao Yao Zi
Wei Zongwan ...Zhong Wan Chou
Zhang Jizhong Zhang Jizhong ...Wang Jian Tong
Hu Jun Hu Jun ...Qiao Feng
Lin Zhiying ...Duan Yu
Gao Hu ...Xu Zhu
Xiu Qing ...Mu Rong Fu
LIU Yifei Liu Yifei
(LIU Yifei)
...Wang Yu Yan
Chen Hao (4) ...A Zi
Liu Tao (2) Liu Tao (2) ...A Zhu
Tang Zhenzong ...Duan Zheng Chun
Christy CHUNG Zhong Liti
(Christy CHUNG)
...Kang Min
Shen Junyi ...Ding Chun Qiu
Diana PANG Dan Peng Dan
(Diana PANG Dan)
...Qin Hong Mian
Shu Chang Shu Chang ...Tian Shan Tong Lao
Jiang Xin ...Mu Wan Qing

Crew

Producer
Producer
Based On
Art Director
Action Director
Zhao Jian
Yuan Bin (YUEN Bun)
Present
Composer


Related news
» News

Contribute information about this film


Heaven Dragon The Eighth Episode (2003)
No enough votes. Top movies
I haven't voted yet.LinkChinese UK WaterInk Rent-A-DVD YesAsia Play-Asia
Database Statistics | Update | Blog | About Us | Privacy Policy
Copyright (C) 1996-2014. All rights reserved by the Chinese Movie Database, and/or their respective owners.
Mandarin Pinyin system is used for romanization. People's last name comes first.
Real Time Web Analytics